Stötta Umeå Västra IF

All föreningsverksamhet drabbas hårt av COVID-19. Med inställda träningar så utgår LOK-stöd och sponsormarknaden blir nu än tuffare än tidigare när företag varslar personal och antalet konkurser ökar. Förutsatt att seriespelet 2020/2021 kommer igång som planerat så är våra omkostnader för säsongen oförändrade och vi måste nu hitta intäktskällor som täcker upp intäktsbortfallet. Detta kommer bli en utmaning!

Om du vill skänka ett bidrag till föreningen så är det mer än välkommet. Verksamheten är 100% ideell och pengarna går oavkortat till omkostnader såsom spelarlicenser, domarkostnader, hallhyror, bussresor, anmälningsavgifter, osv.

Föreningens Swishnummer är 123 080 3536. Det går även att scanna QR-koden nedan.

Swish nr: 123 080 3536